Strona Główna
30.06.2009
12 DZ obchodziła swoje 90-te urodziny.

         Punktualnie o godzinie 12.00 w pięknym otoczeniu Jasnych Błoni w Szczecinie dowódca uroczystości – szef szkolenia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Bogusław MIKSZA złożył meldunek pełniącemu obowiązki dowódcy dywizji gen. bryg. Andrzejowi GWADERZE do rozpoczęcia uroczystych obchodów 90 – lecia powstania dywizji. Wcześniej o godz.10.00 w Kościele Garnizonowym odprawiona została msza święta przez arcybiskupa Mariana PRZYKUCKIEGO metropolitę – seniora Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w intencji żołnierzy i pracowników dywizji. Wśród zaproszonych gości byli między innymi dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego gen. dyw. Zbigniew GŁOWIENKA, przedstawiciel Dowódcy Wojsk Lądowych gen. bryg. Grzegorz DUDA, przedstawiciele władz województwa,  dowódcy jednostek woskowych wchodzących w skład dywizji, jednostek współpracujących, kombatanci, rodziny żołnierzy zawodowych i licznie przybyli mieszkańcy Szczecina. Wśród pocztów jednostek wojskowych był poczet 2 pułku artylerii w składzie: dowódca pocztu por. Mirosław CIARKOWSKI, sztandarowy chor. Marcin RUTKIEWICZ, asystujący plut. Tomasz KROWICKI. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 88 z dnia 16 marca 2009r. w związku z przejęciem tradycji m.in. 12 Dywizji Piechoty, 12 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, święto 12 DZ obchodzone jest w dniu 28 czerwca. W czasie uroczystego apelu odczytano stosowne dokumenty o uhonorowaniu żołnierzy zawodowych uczestniczących w misjach Gwiazdą Afganistanu i Gwiazdą Iraku oraz innymi odznaczeniami resortowymi i honorowymi. Uroczystość uświetniła orkiestra garnizonu Szczecin oraz 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Można było również obejrzeć sprzęt wojskowy, który wystawiła na tę okoliczność 12 BZ. W części artystycznej zaprezentowały się wymienione wyżej orkiestry oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Płotach. Poniżej przedstawiamy migawki fotograficzne z uroczystości na Jasnych Błoniach.

mjr Krzysztof Gardas