Strona Główna
24.06.2009
Uroczystości związane z obchodami święta 2 pułku artylerii Legionów im. Króla Władysława IV rozpoczęły się w czwartek 18.06 mszą świętą w intencji żołnierzy pułku i ich rodzin, którą odprawił duszpasterz środowiska wojskowego ks. Andrzej LEMIESZKO

          Główne uroczystości rozpoczęły się dnia 19 czerwca na placu w centrum miasta. Meldunek o gotowości pododdziałów pułku Szefowi Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych gen. bryg. Franciszkowi KOCHANOWSKIEMU złożył szef Sztabu pułku ppłk dypl. Jarosław MĄDRY. Po przeglądzie pododdziałów pułku i przywitaniu z żołnierzami wciągnięto flagę Wojsk Lądowych na maszt. Dowódca pułku płk dypl. Tomasz PIOTROWSKI serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, wśród nich szefa WRiA 12 DZ, władz miejskich z burmistrzem Robertem ADAMCZYKIEM na czele, służb mundurowych i duszpasterstwa, wymiaru sprawiedliwości, byłych dowódców 2 pułku artylerii, burmistrzów i wójtów miast i gmin współpracujących z pułkiem, kombatantów, rodzin wojskowych i mieszkańców Choszczna. W swoim wystąpieniu płk PIOTROWSKI podziękował żołnierzom pułku oraz pracownikom wojska za wysiłek i trud, z jakim wykonują stawiane przed nimi zadania. Szczególne słowa uznania skierował do żołnierzy, którzy wrócili niedawno z misji w PKW w Afganistanie oraz tych, którzy służą nadal w pozostałych misjach.

W czasie uroczystości odczytano rozkaz o wyróżnieniach, w którym dowódca 12 DZ
i dowódca pułku wyróżnił kadrę, żołnierzy służby nadterminowej i zasadniczej oraz pracowników wojska nagrodami pieniężnymi, urlopami, listami gratulacyjnymi
i dyplomami uznania a także nadesłane życzenia z okazji święta. Święto także było okazją do uhonorowania za osiągnięcia sportowe oraz promocję miasta i 2 pułku artylerii w kraju i za granicą dwóch żołnierzy zawodowych: mjr. Lecha ZIELIŃSKIEGO oraz st. plut. Roberta WYSZYŃSKIEGO, którym burmistrz Choszczna Robert ADAMCZYK wręczył odznaki honorowe III stopnia „ZASŁUŻONY DLA CHOSZCZNA”.

Święto było również okazją do podsumowania i uhonorowania zespołów Mistrzostw Służb Mundurowych i SAMORZĄDU MIASTA i GMINY, które zorganizowano
z inicjatywy dowódcy garnizonu płk. Tomasza PIOTROWSKIEGO na przełomie kwietnia i maja. W rozegranych czterech konkurencjach najlepszym zespołem okazał się zespół 2 pułku artylerii, minimalnie wyprzedzając Areszt Śledczy i Komendę Powiatową Policji. Tak więc Puchar Dowódcy Garnizonu w tym roku został
u wojskowych.

Historycznym akcentem dla pułku i żołnierzy służby zasadniczej było pożegnanie  ze sztandarem pułku ostatnich żołnierzy służby zasadniczej, którzy zgodnie
z założeniami profesjonalizacji Sił Zbrojnych opuszczają mury koszar.

Po tym akcie pożegnania ze sztandarem nastąpiło przeformowanie pododdziałów pułku do uroczystej defilady. W trakcie, jak pododdziały przemieszczały się do rozpoczęcia defilady orkiestra reprezentacyjna Garnizonu Szczecin zaprezentowała wiązankę melodii wojskowych otrzymując gromkie brawa od wszystkich zebranych mieszkańców Choszczna. Równo i donośnie słychać było odgłos żołnierskich butów maszerujących artylerzystów. Rytm wyznaczała orkiestra wojskowa. Uczestnikom uroczystości nie pozostało nic innego, jak tylko nagrodzić maszerujących żołnierzy gorącymi brawami. Przez cały czas trwania uroczystości na placu obok można było zobaczyć sprzęt wojskowy, sprzęt łączności, który opanowały dzieci, bo każdy chciał usiąść za kierownicą wyrzutni BM 21. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w święcie zapraszając na kolejne, które odbędzie się już za rok.

mjr Krzysztof Gardas